PODMÍNKY POUŽITÍ

Datum poslední revize: září 2014

1. SOUHLAS

Váš přístup a používání této webové stránky podléhají následujícím smluvním podmínkám a příslušným zákonům. Vstupem a prohlížením této webové stránky přijímáte bez omezení a výhrad tyto smluvní podmínky a potvrzujete, že tyto smluvní podmínky nahrazují veškeré další dohody týkající se používání této webové stránky uzavřené mezi Vámi a společností Novartis s.r.o. a tyto dohody nejsou nadále v platnosti.

2. LÉKAŘSKÉ INFORMACE/DIAGNÓZA

Informace na webových stránkách www.chcizdravoukuzi.cz poskytuje Novartis z důvodu obecné informovanosti o onemocnění a nejedná se o kompletní lékařské informace. To znamená, že poskytuje pomoc při obecné informovanosti o onemocnění a doplňuje informace sdělené lékařem. Informace na webových stránkách v žádném případě nenahrazují radu lékaře nebo lékárníka. V případě jakýkoli obtíží by měl uživatel vyhledat lékařskou pomoc a obdržet tak úplnou lékařskou informaci od svého lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče. Pokud se u uživatele projeví zdravotní problém, okamžitě by měl navštívit svého lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče. Tyto webové stránky nenabízí osobní zdravotní diagnózu nebo rady pro léčbu specifických pacientů. Novartis s.r.o. zodpoví veškeré dotazy lékařů či lékárníků v souladu s českými právními normami.

3. POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

Na těchto webových stránkách můžete libovolně vyhledávat, nicméně přístup, stahování nebo používání informací z těchto webových stránek, včetně veškerého textu, obrázků a audio a video nahrávek (“Informace”), může sloužit pouze pro nekomerční účely. Nejste oprávněni distribuovat, obměňovat, provádět přenos, znovu používat, přeposílat poštou nebo používat tyto Informace pro komerční účely bez písemného souhlasu ze strany společnosti Novartis s.r.o. Musíte zachovat a reprodukovat veškerá upozornění o autorských právech obsažených v a/nebo vztahujícím se k Informacím, které stahujete. Berete na vědomí, že tyto Informace, které jsou zobrazeny nebo které si můžete přečíst na této webové stránce, jsou předmětem ochrany podle autorského práva, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být použity, pokud není uvedeno v těchto Smluvních podmínkách nebo v textu na této webové stránce, bez písemného odsouhlasení ze strany společnosti Novartis s.r.o. Společnost Novartis s.r.o. v žádném případě nezaručuje, že použití materiálu zobrazeného na této webové stránce nepoškodí práva třetích stran, které nepatří nebo nejsou přidruženými společnostmi Novartis s.r.o. S výjimkou předchozího omezeného oprávnění Vám tímto není udělena žádná licence nebo jiné právo k těmto Informacím společnosti Novartis s.r.o.

4. PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM A DALŠÍM NEHMOTNÝM STATKŮM

Tímto berete na vědomí, že jakékoli označení slovní, kombinované nebo obrazové výrobků uvedené na této webové stránce představuje ochranné známky společnosti Novartis s.r.o. Tato webová stránka může dále obsahovat nebo uvádět patenty, majetkové informace, technologie, výrobky, postupy nebo jiné, které jsou způsobilé být předmětem ochrany nehmotného statku (práva duševního vlastnictví), ke kterým společnosti Novartis s.r.o. a/nebo dalším stranám náleží majetková nebo jiná práva. Tímto Vám neudělujeme žádné licence nebo jiná práva k těmto ochranným známkám, patentům, obchodnímu tajemství, technologiím, výrobkům, postupům nebo jiným nehmotným statkům způsobilým být předmětem duševního vlastnictví společnosti Novartis s.r.o. a/nebo třetích stran.

Facebook
Youtube
Pinterest